برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سکسونرهای تابلویی جهت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت محترم توزیع نیروی برق شیراز در شرکت سرو نیرو شیراز


: 529

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سکسونرهای تابلویی جهت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت محترم توزیع نیروی برق شیراز در شرکت سرو نیرو شیراز
اطلاعات تماس

آدرس: شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، بعد از میدان دوم ، انتهای بلوار کار آفرین ، نبش خیابان 108

تلفن:  07137743232 ---  07137742242 --- 07137742838

فکس: 07137744595

ایمیل: info@sarvnirou.com