برنده شدن شرکت سرو نیرو شیراز در مناقصه شرکت پتروشیمی فجر


: 1505

شرکت سرو نیرو شیراز برنده مناقصه پست GIS شرکت پتروشیمی فجر گردید که این امر موجب ورود شرکت سرو نیرو شیراز به وندور لیست کلیه شرکت های پتروشیمی سراسر کشور می گردد.

اطلاعات تماس

آدرس: شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، بعد از میدان دوم ، انتهای بلوار کار آفرین ، نبش خیابان 108

تلفن:  07137743232 ---  07137742242 --- 07137742838

فکس: 07137744595

ایمیل: info@sarvnirou.com