ارسال محموله 7 بی پروژه خراسان مربوط به سایت امام رضا (ع)


: 1513

در تاریخ 20 دی ماه 1400 محموله GIS پست امام رضا (ع) پروژه خراسان از محل شرکت سرو نیرو شیراز بارگیری و ارسال گردید.

اطلاعات تماس

آدرس: شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، بعد از میدان دوم ، انتهای بلوار کار آفرین ، نبش خیابان 108

تلفن:  07137743232 ---  07137742242 --- 07137742838

فکس: 07137744595

ایمیل: info@sarvnirou.com